E-learning Dashboard Zicht op Ondermijning

LC-logo-groot-transparant.png

In samenwerking met Leene Communicatie heeft Online Video Producties in haar greenscreen studio een serie van 8 korte video’s gemaakt over het Dashboard Ondermijnende Criminaliteit. Dit dashboard bevat een groot aantal analyses over allerlei verschillende thema’s en fenomenen. In de video’s worden geïnteresseerde gemeenten in hoofdlijnen meegenomen door de inhoud. Daarnaast heeft Online Video Producties in 2020 een algemene animatievideo gerealiseerd over de doelen en werkwijze van Zicht op Ondermijning.

 

Het dashboard Zicht op Ondermijning komt voort uit een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale en landelijke overheden, geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit dashboard worden CBS-data gecombineerd met data van andere betrouwbare landelijke bronnen. De getoonde gegevens zijn nooit herleidbaar naar individuele adressen, personen en bedrijven.

Via het dashboard krijgt elke gemeente in Nederland extra inzichten in lokale criminele fenomenen. Samen met andere partijen kunnen zij hiermee de preventieve bestrijding van ondermijnende criminaliteit versterken.

Lees meer over het dashboard