Zicht op Ondermijning

Leg via een animatie uit dat er een online dashboard is waarmee elke gemeente in Nederland extra inzichten in lokale criminele fenomenen krijgt.

 

Het dashboard Zicht op Ondermijning is het resultaat van de City Deal Zicht op Ondermijning: een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale en landelijke overheden, geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Via dit dashboard krijgt elke gemeente in Nederland extra inzichten in lokale criminele fenomenen. Samen met andere partijen kunnen zij hiermee de preventieve bestrijding van ondermijnende criminaliteit versterken.

 

Leene Communicatie kwam met de vraag naar Oscar Langerak van Online Video Producties voor de realisatie van deze uitleganimatie. De redactionele pre-productie tijd heeft veel aandacht gekregen omdat de inhoud zeer precair is. Gelukkig was er goede houvast aan de vooraf benoemende stappen in het proces en de werkdocumenten (een levend script en storyboard). Waardoor de illustrator/animator en de tekstschrijver, onder begeleiding van Oscar,  fijn konden samenwerken zonder elkaar te ontmoeten.

 

in opdracht van: Leene Communicatie
productie/regie: Oscar Langerak
tekst: Ton van Leeuwen
vormgeving: Frank Janse
storyboard: Luka Bijmolen
animatie: Michiel de Graaff
voice-over: Astrid Peters
sound fx: Dennis van Rijswijk