Oscar verzorgt e-learning video’s hoe mondverzorging wordt uitgevoerd bij demente bejaarden die weerstand vertonen.

 

Wat
Vitadent maakt mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten bereikbaar in de eigen omgeving.

Hoe
Door als één van de koplopers in Nederland systematische ambulante mondzorg aan te bieden en door samenwerking te zoeken met WLZ-instellingen, opleidingsinstituten, belangenorganisaties, thuiszorgorganisaties en zich rechtstreeks te richten op cliënten en hun familie.

Wie
Vitadent richt zich op de zorgafhankelijke cliënt welke in de huidige zorginfrastructuur buiten beeld blijft of waarvoor mondzorg onbereikbaar is door lichamelijke (of geestelijke) beperkingen.

Waarom 
Mondzorg van Vitadent is bereikbaar, specifiek en ontzorgt zowel instellingen als cliënten.

Wanneer
In een tijd van vergrijzing waarbij mondzorg complexer wordt door behoud van eigen tanden en kiezen, meer vraag-gestuurde zorg, groei van specifieke zorgproducten en extramuralisering.