verkennend onderzoek en advies videoplatform CBK Rotterdam

PCR-Leiderschapscommunicatie-251125-1.jpg
PCR-Leiderschapscommunicatie-251125-2.jpg
PCR-Leiderschapscommunicatie-251125-3.jpg
PCR-Leiderschapscommunicatie-251125-4.jpg
PCR-Leiderschapscommunicatie-251125-5.jpg

Zoals Rotterdamse beeldende kunst via video onder de aandacht wordt gebracht…

….Daar kunnen ze nog wat van leren in London, Barcelona, New York, etc.*

 

CBK Rotterdam heeft veel te vertellen over de zaken waar het zich mee bezighoudt: de honderden kunstwerken verspreid door de stad, over het werk van zo’n 1500 ingeschreven Rotterdamse beeldend kunstenaars, waarvan een groot deel incidenteel wordt ondersteund door CBK Rotterdam, over de tentoonstellingen en events in TENT en over de activiteiten in de stad waar CBK Rotterdam financieel aan bijdraagt ten behoeve van beeldende kunst, kunstenaars en de stad.

 

CBK Rotterdam wil graag video een belangrijke rol laten spelen in het delen van haar verhalen met een breed publiek. Wat is daarvoor nodig en wat levert het op?

 

Gedurende 4 maanden heb ik geschreven aan het 44 blz. tellend document. Waarin onderzoek naar wat vergelijkbare organisaties doen, welke strategieën aanbevelingswaardig zijn, welke kanalen het beste ingezet kunnen worden, of er archieven zijn die aangeboord kunnen worden, of er partnerships mogelijk zijn, etc.

 

Contentplatform

Mijn advies is om een eigen contentplatform te starten waarop de video’s volgens een duidelijke structuur gepubliceerd worden. Oude en nieuwe video’s zijn inzichtelijk getagd waardoor ze makkelijk gevonden worden. Elke video biedt ruimte voor dialoog, voor interactie. Via verschillende social media kanalen wordt potentieel publiek via afgeleide content verleidt om naar dit platform toe te gaan om dáár de content te bekijken. De video’s zijn gemaakt adhv formats en worden gepubliceerd conform de contenttijdlijn. Daar waar mogelijk wordt de actualiteit gezocht waardoor via inhakers content weer relevant is.

 

Onderwerpen

Onderwerpen zijn in eerste instantie redelijk laagdrempelig om het grote publiek niet af te schrikken. Mensen zijn boven alles geïnteresseerd in mensen; spiegelen zich graag aan andere mensen en vergelijken opvattingen van andere mensen graag met die van zichzelf.

 

Laat ook de magische dimensies: breedte en diepte, van de sector zien. Maar zonder mensen uit te sluiten; kunst is voor iedereen! Laat zien dat kunst kan inspireren, ontroeren en dat kunst mede de maatschappij vormgeeft. Breng een duidelijke rubricering aan bij de video’s waardoor ze door met een seriële karakter een duidelijk publiek aantrekken. Doordat er door het redactieteam een publicatiefrequentie is afgesproken blijft de homepage van dit platform waarop verwezen wordt naar nieuwe publicaties dynamisch en aantrekkelijk.

 

Nieuw materiaal

Het maken van de eerste nieuwe video zal de kwaliteitsnorm bepalen. Zodra de eerste video’s onder de aandacht gebracht worden zal het publiek zich een beeld vormen wat ze in de toekomst kunnen verwachten. Organische groei, klein en nog onder de radar beginnen is aan te raden. Zodra de contouren van seriële content zich beginnen af te tekenen kan het wijder verspreid worden.

 

Bestaand materiaal

Net als bij Netflix kunnen er hele series in één keer ontsloten worden, uiteraard met alle credits voor de oorspronkelijke makers. Daarnaast is het ook mogelijk om volgens een vaste regelmaat items onder de aandacht te brengen. Als het maar niet willekeurig gebeurt. Het is inkoppen als bestaand materiaal aan een actueel thema gekoppeld wordt. Het verzamelen van bestaand materiaal en het soms opnieuw digitaliseren kan een hele klus zijn maar dient wel zorgvuldig te gebeuren. Video2000/Antenne Rotterdam heeft een groot archief dat nog niet goed online is terug te vinden. Moois daarentegen heeft zijn hele oeuvre op Vimeo gepubliceerd en op haar eigen website geïndexeerd waardoor dit goed is te plaatsen op het CBK Rotterdam videoplatform.

 

Inhoud

Nieuwe video’s zijn inhoudelijk en hebben een duidelijke verhaalstructuur. De personen en onderwerpen worden integer, menselijk en journalistiek benaderd. Men houdt nu eenmaal meer van echte verhalen van echte mensen dan van bedachte, in scène gezette video’s. Uit de video wordt duidelijk wie wat wanneer waarom en hoe doet. Met een human interest> insteek.

 

Vorm

Afhankelijk van het thema, format en onderwerp wordt de vorm, lengte en tone of voice bepaald. Een kunstenaarsportret heeft een andere dynamiek dan een reportagevideo over een event. Altijd zijn er duidelijke beeldverhalen en wordt er een Engelse ondertiteling toegevoegd. Beeldverhalen en ondertiteling zijn belangrijk omdat het publiek niet altijd in de gelegenheid is om video mét geluid af te spelen. Een beeldverhaal is ook zoveel boeiender om naar te kijken dan een talking head. Waarom de ondertiteling in het Engels? Simpel, steeds meer inwoners en bezoekers in Nederland zijn niet vaardig in de taal maar wil je wel bereiken. Kunst is voor iedereen! Ook voor de mensen die geen Nederlands spreken.

 

Techniek

Het platform kan een eenvoudige WordPress CMS backend hebben dat kan worden bijgehouden door een klein team. Video’s worden gepubliceerd via embedding van YouTube en Vimeo video’s. Elke video wordt voorzien van relevante informatie en links naar andere online plekken van CBK Rotterdam en haar videopartners. Overal is ruimte voor dialoog. Het kan nodig zijn om via social media het zaadje te planten voor het dialoog dat plaatsvindt op het eigen CBK videoplatform. Dit is belangrijk om eigenaar te blijven van de content en regisseur van de activiteiten.

Video’s worden gepubliceerd op Vimeo. Een gebruiksvriendelijk videoplatform die goede mogelijkheden biedt voor embedding.

 

*De gewenste reactie, vijf jaar nadat het advies is geschreven en in praktijk gebracht.