CBK-Logo-1024x239.png

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam heeft veel te vertellen over de honderden kunstwerken verspreid door de stad, over het werk van ruim 1500 kunstenaars waarvan een groot deel wordt ondersteund door CBK Rotterdam, over de tentoonstellingen en events in TENT en over de activiteiten in de stad waar CBK Rotterdam financieel aan bijdraagt ten behoeve van beeldende kunst en haar kunstenaars.

CBK Rotterdam wil graag video een belangrijke rol laten spelen in het delen van haar verhalen met een breed publiek. Wat is daarvoor nodig en wat levert het op?

Oscar Langerak is gevraagd dit te onderzoeken, uitmondend in een plan van aanpak. Dit advies wordt geschreven tussen juli – okt 2019 en uiteindelijk meegenomen in het cultuurplan 2020-2024.