Bewoners hebben wat te zeggen

Rotterdam staat de komende jaren voor enorme opgaven voor de verbetering van wijken. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor huishoudens met een laag- en middeninkomen. De vernieuwing van de woningen en de openbare ruimte zal een bijdrage moeten leveren aan het tegengaan van energiearmoede en de (effecten van) klimaatverandering. De groeiende sociale diversiteit in de wijken vraagt om meer aandacht voor ontmoetings- en ondersteuningsplekken. Deze verbetering en vernieuwing kan alleen maar lukken met hulp van de collectieve kracht van burgers. Bewoners vragen zeggenschap, omdat het om hun leefomgeving gaat. Maar ook omdat ze iets te bieden hebben: lokale kennis, ideeën, ervaring en deskundigheid. Op basis van gesprekken met bewoners stelde Recht op de stad een visie op over ‘stadsvernieuwing 2.0’, een pleidooi voor volwaardige zeggenschap.

 

Op 25 september 2023 organiseerde Stadslab Zeggenschap / Recht op de Stad een avond, om de inzichten uit het stadslab ook te agenderen bij bestuurders, corporaties – en natuurlijk de bewonersbewegingen in Rotterdam. Het idee was om de avond te starten met een 10 minuten durende video waarin mensen inzichten delen uit de 5 stadslab-sessies. Het plan pakte anders uit. We hebben 4 video’s gemaakt die elk een aanjager zijn geworden voor panelgesprekken.

 

De eerste video is een introductie op de 5 casussen waarover is gefilmd. De overige 3 video’s zijn samengesteld op basis van de thema’s:

 

  • Ook de agenda staat op de agenda
  • Help bewoners het zélf te doen
  • Plekken van ontmoeting doen er toe

 

Credits

Redactie: Recht op de Stad / AIR
Productie: Josien Kamp
Camera en edit: Oscar Langerak

 

Met dank aan

Louise vasn Gend (Fazantstraat)
Joris Wijsmüller (Mathenesse)
Alice van Leeuwen (Bloemhof)
Paul Claessens (Actiegroep Oude Westen)
Reza (Gijssingsflats)