Visie op de Bedrijfsvoering ministerie Buitenlandse Zaken

Voor het eerst in haar bestaan hebben de bedrijfsvoeringsdirecties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) een visie op de bedrijfsvoering geformuleerd. Het visiedocument ‘BZ in 2030’ schetst een toekomstbeeld van de organisatie in 2030 waarin vijf ambities worden benoemd die richting geven aan de prioriteiten en de aanpak in de ondersteuning van het primair proces. De nieuwe visie helpt de organisatie fit for purpose te houden en een veilige werkomgeving te creëren voor haar collega’s op posten en ambassades wereldwijd. Deze nieuwe visie moet intern landen. De hoofddirectie bedrijfsvoering heeft aan Online Video Producties gevraagd om een voorstel te maken voor de realisatie van een video waarin de nieuwe visie op de bedrijfsvoering uiteen wordt gezet.

 

De doelgroep van de video zijn alle collega’s van het BZ in Nederland en in ambassades wereldwijd. Door geopolitieke en maatschappelijke ontwikkelingen is de afgelopen jaren op het gebied van bedrijfsvoering bij het BZ veel veranderd. Een concreet voorbeeld is dat de back-office voor alle buitenlandse posten in Den Haag is komen te liggen en dus niet meer op de ambassades zelf. Zo zijn er nog meer (te verwachten) veranderingen die vragen om een betere regie vanuit het centrum. De nieuwe visie geeft daar sturing aan.

 

De video die OVP heeft geproduceerd heeft tot doel om de visie onder de aandacht te brengen bij alle collega’s en ambassades. Het zorgt niet alleen voor een heldere uitleg van de visie, maar nodigt de doelgroep ook uit tot een gesprek. De video zet de collega’s aan het denken over wat de visie voor hen betekent in hun dagelijkse werk en spoort aan om daarover in dialoog te gaan met het management.

 

Credits

Productie: Dženita Čamo
Script: Jelle Maarten de Vries en Danny Akker
Regie: Danny Akker
Camera en edit: Oscar Langerak