International Internet of Things Day 2021

Creating010_FaceBook_RGB.jpg

Datawereld en Sociale Werkelijkheid

Hogeschool Rotterdam kijkt terug op een succesvolle editie van Internet of Things Rotterdam. Ruim 250 geïnteresseerden waren getuige van een of meerdere lezingen, presentaties of debatten of participeerden in een workshop of in de masterclass. Door omstandigheden gedwongen was de 2021 editie van dit jaarlijks evenement volledig online te bezoeken. Het organiserende Creating 010 koos ervoor het thema ‘Truth or Data’ dat bedacht was voor 2020, door te schuiven naar de 2021 uitgave. De eerst resultaten van de enquête onder bezoekers laten zien dat die keuze goed is ontvangen. Ze waardeerden het thema met een 8,9. Het seminar als geheel scoorde een 7,6.

Internet of Things Rotterdam 2021 werd, net als andere jaren, ingevuld vanuit verschillende perspectieven (bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen) en inhoudelijke invalshoeken (ethiek, kwaliteit van data, ondernemerschap en innovatie en de kracht van ontwerp). De verhouding tussen de datawereld en de sociale werkelijkheid stond centraal. Grote consensus was er over het feit dat de kloof tussen data en werkelijkheid problematisch is of kan worden. Dat leverde geen pessimistisch beeld op, maar leert wel dat we waakzaam moeten zijn. Er liggen daarmee tal van belangrijke opgaven voor overheid, bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en burgers.

Er is dan ook veel animo om met dit thema aan de slag te gaan, in het bijzonder in de regio Rotterdam. De rol van het HBO en Hogeschool Rotterdam daarbinnen, als aanjager van innovatie en leverancier van nieuw talent kwam helder naar voren. Meer dan ooit kwamen in deze editie onderzoekers en lectoren van Hogeschool Rotterdam aan het woord, een uiting van het belang dat aan dit thema in onderwijs en onderzoek wordt gehecht.

De opzet van het event in 2022 is nog onderwerp van gesprek. De enquête onder bezoekers geeft alvast aan dat meer dan de helft (55 procent) een voorkeur heeft voor een combinatie van een fysiek en online event.

De lezingen, debatten en presentaties van Internet of Things Rotterdam 2021 zijn op korte termijn online beschikbaar via het YouTube kanaal van Creating 010.

 

productie en interviews: Saskia Roeleveld
camera en montage: Danny Akker
motion design: Michiel de Graaff