Agentschap filmproducties Politie Nederland

De Politie maakt zelf films, maar laat ook films maken door derden. Middels een aanbesteding is Online Video Producties het agentschap filmproducties om uitbesteding aan derden te coördineren.

 

Het agentschap bemiddelt na een daartoe gedaan verzoek door de Politie en ten behoeve van de Politie in productiehuizen en specialisten met verschillende expertises op het gebied van film. Met ‘expertises’ wordt bedoeld kennis en kunde die nodig zijn voor de diverse filmproducties van de Politie.

De opdracht duurt ten minste twee jaar met de optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. De ingangsdatum is 01-12-2020.